Site Yönetimi

Site Yönetimi
 • Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım kitabı ve yönetim planının dağıtılması
 • Web sitemizde site hakkında gerekli bilgilerin yayınlanması ve yönetimin şeffaflığının sağlanması
 • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
 • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
 • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi, anketler hazırlanması
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
 • Faaliyetlerin yürütülmesi ve iş kalitesinin üst düzeye çıkması için gerekli personelin tedarik edilmesi,
 • Gelir/Gider hesaplarının Serbest Mali Müşavir tarafından tutulması ve kayıt altına alınması, Alacak takibi ve tahsilatı konusunda Avukat aracılığı ile resmi işlemlerin yürütülmesi , çalışanların görev alanları ve günlük iş programlarının hazırlanması, ve takibinin yapılarak  şeffaf ve Profesyonel Site Yönetimi’nin uygulanması,
 • Ana gayrimenkulde iskan edenler ile müteahhit firma arasında koordinasyonu sağlamak , yapı içerisindeki malzemelerde yetki sorumluluk ve garanti sürelerine göre aksaklığa sebebiyet verilmemesi için takibin yapılması,
 • Ana gayrimenkulde garanti kapsamında bulunan eşyalar için firmalarla gerekli görüşmelerin yapılması , düzenli olarak bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması,
 • Hizmet yılı içerisinde işletme planında ön görülmeyen olağan dışı acil giderler için piyasa fiyat araştırmalarının yapılması , kalite ve site menfaatlerinin sağlanması,
 • Kat Malikleri ve Sakinleri bilgi formu alınması,kayıt tutulması,
 • İletişim Telefon numaralarımızdan 7 gün mesai saatleri içerisinde (08:00-20:00) bize ulaşabilir. İletişim Whatsapp numaralarımızdan & email adresimizden 7/24 bize talep ve şikayetleriniz konusunda ulaşabilir kayıt oluşturabilirsiniz.