Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek site muhasebecisi aracılığıyla saklanması  esastır.

Bütçe Yönetim Hizmetleri :

  • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
  • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
  • Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
  • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
  • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
  • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
  • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
  • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
  • Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması