Sigorta Yönetimi

Sigorta Yönetimi

Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

Konut Hizmetleri

  • Yangın
  • Dahili su
  • Terör
  • Yangın mesuliyet
  • 3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suistimal sigortası yapılır

Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.Bu husus da yapılacak olan sigorta çalışmasından doğacak giderler kat maliklerine yansıtılır.